هيات علمی بازنشسته      

 

 

کارمند بازنشته      

 

 

درگذشتگان

 

 
اشرف شبانی
اسماعیل مشیری
اسماعیل فقیه  
مینو اسعدی
پروانه کارکیا
زهرا خوانین شیرازی
پروانه قزل ایاغ
مرضیه زندیه
سوسن سیف
ژاله صفائی پور
ملک منصور شریف 
ناصر رحمانی
محمدرضا سرکرده ای
محمد خراسانی
حسن ملک محمدی فتیده
حمیدرضا عراقی
فرشته هاشمی
بانومهرانگیز مظاهری تهرانی
هما لاکانی
طاهره شرفی
کریم اسداله
صدیقه محسنی رجائی
مرضیه شنکایی
سیدجواد پورمقیم
ایرج توتونچیان
سیدعلی علوی
پریوش بهگام
بیژن لطیف
پروین یادآورواحد
محمدحسین حجت الاسلامی
حسین رضابخش
کیانوش هاشمیان
سیدحسین بلورچی یزدی
صدیقه مدرس پور
فاطمه مبشری
محمود فرخ پی
حسین حقانی
زهرا صدوق شهمیرزادی
یحیی فرهنگی
مهتاب مستعان
علی حاجیها
احمد نوروزی خراسانی
پرویز البرز
غلامرضا ورهرام
مریم میراحمدی
حسن  موسوی خرزوقی
مینا پرتوی
اسماعیل متعصب دیانی
غلامعلی لیاقت
شهلا معتمدی
سیدهاشم رسولی
منصوره باقری
مریم صدارتی
زینب شیوا پور
شهناز خالقی
فرشته قشقایی 
محمود شمس بد
ژیلا آزاد 
عبدالله طاهری ناصری
رحیم حکمت شعار
شکوفه گلخو
ترانه توفیقی نیاکی
افتخارالسادات میرحبیبی
نسرین اکبر زاده
برزو ایزدپناه آبکنار
علی اصغر فرامرزیان
علی اصغر صیفی کار
نیلوفر محتشم دولتشاهی
نیره السادات مرتضوی مقدم
عبدالکریم بی آزار
بهنوش اخوان تویسرکانی
محمد معمارزاده 
محمدرضا جلیلیان حسن پور
عبدالحمید داداله
عذرا دبیری اصفهانی
شهین نعمت زاده
فرشته ناظرزاده كرماني
الهه وکیلی
سید حسین عبدی اسکویی
اکرم خمسه  
معصومه  نو نژاد
منیژه  نخعی آغمیونی
عزت  خادمی اشکذری
صدیقه  پاک بین
زهره مدرس تهرانی
علی اصغر اکبری
حسین راشد
محمدحسین هاشمی
فرناز ناظرزاده كرماني
شیرین  قربانی
محمود حائریان اردکانی
اشرف اسادات موسوی
فریده پوررضوان روح
فاطمه خبازان
ملک آفاق فتحیانپور
نسترن تهرانی

 

 
شهلا قره راده
شمس الموک قاضی زاده
علی ثمرنیا
خدیجه کردباغ
فاطمه کارکن آذری
سیما دوانی
سلطنت به بم شهرکی
مهرانگیز خوشگوملایری
نعمت صدیقی
کبری جهانی
زهره خادمی
احمد زرین کلاه
سهیلا سعیدی 
فاطمه خادم الفقراء
فرانک عظیمی مسکوچی
مهری جان فقیه دولت آبادی
گیتی دارابی
طاهره اکبری
مهناز نظری
فرزانه عسگری نژاد
صدری گورکش
رحمت عرب کوهسار
الهه دودانگه لشکری
سیمین دخت کارآموز
محمدعلی طاهری
ابوالقاسم رحب پور
محمدابراهیم یزانفر
احمد ساحری
زهرا گرجستانی
محمدعلی ساسانی
شعبان حمزه نسب
علی اکبر خانی
سیدمهدی طباطبایی
نرگس آباده
ابوتراب ملک
اسفندیار بهاران
نعمت اله رمضانی
عباس  ناصری
ثانی یزدان پناه
ژیلا تقی زاده
نسرین خلدی
محترم پیرایش
پروانه نجفلی
عزت اله اسفنجانی
صفر هادی ورنامخواستی
ولی اله بنائی
فرناز افشارطارمی
منظر به بم شهرکی
سیدعلی طباطبایی
شادمان چلبیانلومطلق
رحمان آزادی
حسن حاتمی
خسرو فرخنده کیش
آذر غفارزاده
ماه رخساره علائی
علی کرمی چادگانی
سیمین   صدیق یحیوی
ابراهیم نادی
منصور میرزائی
رسول توانائی نیا
نرگس امینیان زنجانی
محمد گودرزی
مهیندخت عطائی
سیدعباس ابراهیمی
هدایت اله سوری
ابوالقاسم اجتهادی
صدیقه خداداصل
حسن اسکندر
محمد اسکندر
ناصر صنیعی
ابوالقاسم طباطبایی
مصطفی صرافی
محسن دادجو
مهیندخت منطقی
پروین بشیرپور
معصومه علی مددی
فرشته اکبرزاده
زهره فاطمی
شعبان راسخی طالب آباد
سرمعلی طاهری
سیده فهیمه مظفر
محترم گلشاهی
نقی ابوالقاسمی
طلعت حسینی نور
مرضیه عجم
سکینه نژادمقدم
صادق احمدی
شهناز شکوری
زهرا سلطان بیدگلی
معصومه ذوالفقاری
عبدالحمید میربهاء
شهناز فرخانی
خدیجه دوبرا
فرح الملوک احمدزاده
اشرف مرادخانی
زهرا اسدی
رضا اسدی
کریمعلی پوررضا
شهناز دستگردی
مهوش رجبی دماوندی
معصومه مایلی
طیبه غزلی جهرمی
زهره کلانتر
فاطمه گلیجانی مقدم
سیدمعصومه معموری
سیدعلی اکبر میرطالب
آزیتا قدرت
حضرتقلی نوری قلی بیگلو
پروین امیری
محمدباقر باقری
شهلا فرقانی
رمضانعلی قلی پور
سید باقر احسانی اسکویی
فاطمه پیامی
صغری  دژگاهی
سید حسین علوی طبری
محمد رضا لشکری
فرحناز الهامی
پروین روحی چوکامی
حوری به بم شهرکی
رحیمه جلالیان
اعظم حسینی 
فرزانه ملاحسینی
نسرین اسکندری
مصطفی فخاری
سید علی اکبر موسوی
علی اکبر چراغعلی خانی
انعام اله افشار
گوهر برزگر سبزی
زینب  میکائیلی بهمنی
 
علی نوری قلی بیگلو شهید-کارمند
هببت اله وهابی جولادی فوت شده- کارمند
حیدر پورصفر فوت شده- کارمند
محمد سعیدی انجیله فوت شده- کارمند
یحیی علی اکبری فوت شده- کارمند
غلامرضا امیری فوت شده- کارمند
پری ایرانی فوت شده- کارمند
محمدعلی هدایی فوت شده- کارمند
مرتضی شریفی فوت شده- کارمند
حسین شورینی فوت شده- کارمند
حسین قدرتی فوت شده- کارمند
قنبر غفاری علی آبادی فوت شده- کارمند
اسماعیل مرادیان فوت شده- کارمند
داریوش علیزاده سرابی فوت شده- کارمند
اکبر ابوالقاسمی فوت شده- کارمند
سعادت رضایی فوت شده- کارمند
ملوک قیاسی فوت شده- کارمند
یداله فریدی شنگل آبادی فوت شده- کارمند
سیدموسی سیدمومنی فوت شده- کارمند
عباسقلی آزادی فوت شده- کارمند
محمدتقی شریفی فوت شده- کارمند
کیواندخت نیک نیایی فوت شده- کارمند
فاطمه شمش نجف آبادی فوت شده- هیأت علمی
گوهر عبدالرشیدی فوت شده- هیأت علمی
یداله رحمتیان فوت شده- هیأت علمی
منوچهر رهنما فوت شده- هیأت علمی
قدرت اله مشایخی فوت شده- هیأت علمی