معرفی

16 شهریور ماه سال 1343 دانشگاه الزهرا (س) تحت عنوان مدرسه عالی دختران فعالیت علمی خود را آغاز نمود و با ورود به سال 1393 پنجاهمین سال تلاش علمی بانوان در این دانشگاه، ثبت می گردد.

 

بنابر مصوبه شورای محترم دانشگاه در خصوص بزرگداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه دبیرخانه ستاد برگزاری این مراسم شروع به فعالیت نموده است.

از جمله اهداف برگزاری بزرگداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه می توان به معرفي خدمات و دستآوردها‌ي دانشگاه در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي، تقويت جايگاه علمي و فرهنگي دانشگاه و مستندسازي فعاليت‌هاي دانشگاه اشاره نمود . 


دبیرخانه ستاد بزرگداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه ، جهت برنامه ريزي و اجراي مطلوب اين مناسبت،از اعضای خانواده الزهرا(س) خواهشمند است ايده ها و نظرات سازنده خويش را برای این دبیرخانه ارسال نمایند.
 

 

ارسال عکس،فیلم،خاطره...